Khóa học cá nhân theo yêu cầu

1. Đối tượng:

– Các cá nhân muốn tìm hiểu và thực hành Ikebana nhưng
không sắp xếp được thời gian theo học tại lớp với các học viên khác.


2. Nội dung khóa học:

– Tùy theo nhu cầu, có thể học lớp Ikebana Cơ Bản
hoặc lớp Ikebana Chuyên Sâu. (Vui lòng xem thông tin chi tiết về hai
khóa học này ở phần trên)

     Đây là khóa học theo yêu cầu cá nhân nên những thông tin cụ thể của khóa học như thời gian, địa điểm, học phí… và các thông tin khác vui lòng liên hệ trực tiếp với  Giảng viên để có những trao đổi cụ thể.