Lan tỏa nghệ thuật cắm hoa Ikebana

Người lan tỏa nghệ thuật cắm hoa Ikebana – Nhật Bản tới cộng đồng