Phần 5: Bunjinbana – thăng hoa của tự do trong kiểm soát

Giữa thế kỷ 19, do ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là thơ ca, văn học,
tầng lớp văn nhân của Nhật Bản đã cảm thụ không chỉ văn thơ mà còn hứng thú
với kiểu cắm hoa cắm trong các lọ cao cổ được du nhập từ Trung Hoa. Giới văn
chương vốn giàu cảm xúc và ưa thích sự tự do, khởi nguồn của những thăng hoa
cho ngôn ngữ, họ kế thừa một chút nét truyền thống của kiểu cắm hoa từ Trung
Quốc vốn ưa thích những loại nguyên liệu hoa lá quý hiếm, độc đáo nhưng không
khép mình vào bất cứ khuôn khổ nào trong cách thể hiện. Bunjincho(文人調),
Bunjinfu (文人風) hay Bunjinshumi (文人趣味) là những tên gọi khác nhau của
kiểu Bunjinbana (文人花 – Hoa của giới văn nhân) vẫn được ưa thích cho đến
nay và là một trong các kiểu cắm chính của trường phái Ikebana Ohara.
Ảnh Bunjin