Văn hoá toàn cảnh ngày 25/5/2020

Nguồn: vnews.gov.vn

Ngắm những tác phẩm cắm hoa Ikebana do những bà nội trợ Việt thực hiện

Nghệ thuật Ikebana mang đặc tính thẩm mỹ đặc trưng của dân tộc Nhật Bản. Đúng như câu nói: “Thưởng...