Phần 7: Jiyuuka – Tự do

Phần 7: Jiyuuka – Tự do

Sau sự hình thành của kiểu cắm Moribana không lâu, khoảng những thập kỷ đầu của thế kỷ 20 xuất...

Phần 6: Moribana – sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Phần 6: Moribana – sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Vào thời kỳ Edo ( 1603 – 1868) và thời đại Meiji (1868 – 1912), xã hội Nhật Bản có...

Phần 5: Bunjinbana – thăng hoa của tự do trong kiểm soát

Phần 5: Bunjinbana – thăng hoa của tự do trong kiểm soát

Giữa thế kỷ 19, do ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là thơ ca, văn học, tầng...

Phần 4: Shoka – Kết tinh của sự sống

Phần 4: Shoka – Kết tinh của sự sống

Shoka – Kết tinh của sự sống 4.1. Shoka Shofutai Vào khoảng giữa thế kỷ 17, cùng với Rikka, kiểu...

Phần 3: Chabana – sự tĩnh tại

Phần 3: Chabana – sự tĩnh tại

Đến khoảng cuối thế kỷ 16, nghệ thuật cắm hoa theo kiểu Rikka đã phát triển đến đỉnh cao rực...