Phần 2: Nageire hay Heika – hơi thở thiên nhiên

Phần 2: Nageire hay Heika – hơi thở thiên nhiên

Phần trước: 1. Rikka – Niềm tin tâm linh Ra đời và song song phát triển với kiểu cắm Rikka là...

Phần 1: Rikka – Niềm tin Tâm linh

Phần 1: Rikka – Niềm tin Tâm linh

Lịch sử Ikebana, Rikka - Niềm tin tâm linh. Lịch sử phát triển từ kiểu cắm hoa sơ khai Tatehana đến kiểu cắm hoa cơ bản cổ điển nhất Rikka (Ikebana Ikenobo)