Triển lãm Nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản Ikebana tại Hà Nội

Triển lãm Nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản Ikebana tại Hà Nội

(HNMO) – Ngày 10-12, tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội, triển lãm Nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản...